RSS

Moskvada işləmək üçün patenti almaq

2018-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən fiziki şəxslər gəlir vergisinin (NDFL) məbləği Moskva şəhərində patent üzrə əmək fəaliyyəti göstərən xarici vətəndaşlar üçün 300 rubl artaraq hər ayda 4500 rubl təşkil edəcək*.

Patentlərin alınması və Miqrasiya Mərkəzinin xidmətləri haqqında bütün məlumatları mc.mos.ru saytında öyrənə bilərsiniz.

* Moskva şəhərinin 2017-cü il 29 noyabr tarixli 45 nömrəli «Moskva şəhərinin vergitutma sahəsində ayrı-ayrı qanunlarda dəyişiklik edilməsi haqqında»

Moskvada işləmək üçün Azərbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan və Ukrayna vətəndaşlarına patenti almaq lazımdır.

Saxarovodaki Çoxfunksiyalı miqrasiya mərkəzi (ÇFMM) – yeganə yerdi ki, Moskvada işləmək üçün əsl patenti almaq olar. ÇFMM vasitəçilərlə işləmir, ÇFMM-ə yalnız şəxsən müraciət etmək olar.

» ÇFMM-ın ış vaxtı
» ÇFMM-ə necə çatmaq olar

ÇFMM-ə patent üçün Rusiyaya gəliş tarixindən 20 gün ərzində müraciət etməyə tövsiyə edilir.
Patentin rəsmiləşdirilməsi üçün müraciətin müddətinin pozulmasına görə (Rusiya Federasiyasına giriş günündən 30 təqvim günü) 10 mindən 15 min rubla qədər həcmində cərimə nəzərdə tutulur (RF-ın inzibati qanun pozuntuları haqqında Kodeksinin 18.20 maddəsi)

ÇFMM-ə müraciət üçün iki sənəd kifayətdir - "gəlişin məqsədi" qrafasında "İş" qeydi ilə miqrasiya kartıpasport.
Diqqətinizi yetiririk ki, 01.01.2016 il. patentin (yenidən tərtib etməsinin) rəsmiləşdirilməsi üçün Özbəkistan Respublikası vətəndaşlarına yalnız biometrik pasportları təqdim etmək lazımdır (köhnə nümunənin pasportları etibarsızdırlar)

Patentin qeydiyyatı üçün sənədlərin verməsindən əvvəl, Moskva şəh. üzrə Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirliyinin Bİ-in miqrasiyaları məsələləri üzrə Baş idarənin saytında Rusiyaya girişə qadağanın mövcudluğunu yoxlamağı məsləhət görürük və ya bilavasitə Moskva şəhəri üzrə Rusiyanın MMBİ-in ərazi bölmələrində.

ÇFMM-də patentin qediyyatı nizamı

ÇFMM-ə cəmi iki dəfə gəlmək lazımdır.

ÇFMM-ə birinci gəlişiniz - sənədlərin verməsi və lazımlı prosedurların keçməsi — 2 saatdan az vaxt aparacaq (sənədlərin verməsi üçün ən yaxşı vaxt hər gün saat 14-00-dən sonra).

ÇFMM xidmətlərin qiyməti

Patent üçün Moskva şəh. üzrə RF DİN MMİ Bİ-nə ərizənin hazırlığı, paketin formalaşması və paketinin ötürülməsi3 700 rub.
Tibbi yoxlama2 300 rub.
Rus dili, Rusiyanın tarixinin və RF-ın qanunvericiliyinin əsaslarının bilikləri üzrə yoxlama700 rub.
KTS polisinin rəsmiləşdirilməsi4 000 rubldan
Pasportun tərcüməsi və təsdiqi400 rub.
Yuxarı sadalanmış xidmətlər üçün ödənişlərin qəbulu100 rub.
bir ödənişə görə
CƏMİ
(CFMM-ə sənədlərin verilməsi zamanı ödənilir)
11 600 rub.
 

▼ Tibbi baxış

▼ Rus dilinin biliyin yoxlaması, Rusiyanın tarixinin və RF qanunvericiliyinin əsaslarının biliyi

▼ Könüllü tibbi sığortalanma

▼ Daktiloskopiya (barmaq izlərinin qeydiyyatı)

 

ÇFMM-ə ikinci gəlişiniz – patentin alınması

Patentin hazırlığı barəsdində SMS və ya "Patentə ərizənin statusunu öyrənmək" elektron xidmət vasitəsilə saytda öyrəndiqdən sonra , ÇFMM-a gəlmək, patentin təsirinin birinci ayı ərzində FŞGV-ni ödəmək lazımdır – 4500 rubl, və patenti almaq.

Patentə sənədlərin verməsindən sonra 10-15 gündən sonra patentin hazırlığını yoxlamaq lazımdır.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq, Moskva şəh. üzrə Rusiyanın DİN MMİ Bİ-in patentin verilmə və ya verilməməsi haqqında 10 iş günü ərzində qərarı qəbul edir.

11 ay ərzində patentin uzadılması (ödənişi)

Patent ödənilibsə, qüvvədə sayılır. Ödəməmə halında patentin işlətmə müddəti ləğv olunur. Patent üçün FŞGV ödənişinə qəbzi avtomatik olaraq "Patentin ödənişi üçün qəbz" elektron xidmət vasitəsilə saytda formalaşdırmaq və ya ÇFMM-də almaq və istənilən bankda ödəmək olar. Ödənişlərin ödənişindən sonra yeni patentin alınmasına qədər bütün ödənmiş qəbzləri saxlamaq lazımdır.

DİQQƏT!
Əgər xarici vətəndaş Rusiya Federasiyasından çıxdısa və olmadığı bir müddət ərzində patenti ödəmədisə, Rusiya Federasiyasının ərazisinə qayıdış zamanı ona yeni patenti almaq lazımdır.

» Patentə ərizənin statusunu öyrənmək
» Patentin ödənməsi üçün qəbzа
» Patentin ödənib-odənilməməsini öyrənmək?